top of page

PATIENTSIKKERHED

Rapportér utilsigtede hændelser...

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Utilsigtede hændelser skal indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed og herunder finder du et link til dette.

bottom of page