top of page

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning.

 

Det vil sige patienter med et svært fysisk handicap og patienter uden et svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Diagnoser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste.  Diagnoselisten er suppleret med en præcisering af, hvilke diagnoser/tilstande der klassificeres som progressive sygdomme.

 

Du finder diagnoselisten bagerst i Sundhedsstyrelsens vejledning om henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Her kan du også se, hvilke diagnoser der er på tale for patienter i gruppen uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom

Hos FysioFit har vi overenskomst med den offentlige sygesikring og tilbyder derfor vederlagsfri fysioterapi og træning.

Sammen med patienten sætter vi et mål for behandlingen og træningen og arbejder frem mod dette. 

Kontakt klinikken for at høre mere. 

bottom of page